O projekcie

Realizujemy projekt w ramach programu Bridge Alfa

Tytuł projektu
Whirla – narzędzie do zarządzania i optymalizacji przestrzeni biurowej współdzielonej

Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie systemu umożliwiającego zarządzanie oraz zwiększenie efektywności przestrzeni biurowej użytkowanej w modelu biurek współdzielonych.

Planowane efekty
Dostarczenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego obniżenie współczynnika FLEX dla przestrzeni biurowych współdzielonych.

Wartość projektu
1 000 000 zł

Wkład Funduszy Europejskich
800 000 zł

Nazwa programu
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych
Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa
Symbole Funduszy Europejskich poziomo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram